سام نوری در نمایی از «شوخی کردم»

سام نوری در نمایی از «شوخی کردم» سام نوری

سام نوری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
تنها عکسی که از سکانسهای بازپرسی مهران غفوریان عزیز در “شوخی کردم” بدستم رسید.
عکس از سینا نورمحمد نازنین.
شاد و مهربان باشید.