بایگانی برچسب: s

جانشین احتمالی جان بولتون چه کسی خواهد بود؟

رئیس جمهوری آمریکا بعد از برکناری جان بولتون چهارمین مشاور امنیت ملی خود را برگزیدن خواهد کرد، اما چه کسانی می توانند خلیفه بولتون شوند؟

ادامه خواندن جانشین احتمالی جان بولتون چه کسی خواهد بود؟