همکاری با ما

در صورتی که تمایل دارید تا به عنوان نویسنده افتخاری در سایت داهی نیوز مشغول به فعالیت شوید درخواست خود را از طریق گزینه ارتباط با ما ارسال فرمایید .

توجه داشته باشید که سایت داهی نیوز یک رسانه مستقل بوده که به تازگی راه اندازی شده و در صورت افزایش بازدید و جذب تبلیغات , به نویسندگان ثابت سایت حقوق پرداخت خواهد شد .